1 2 3 4

Logo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení
Rozpis ústní maturitní zkoušky - jaro 2017
10. května 2017 - Exkurze DIAMO
exkurze našich žáků třídy PT1 ve státním podniku DIAMO, bývalém dole Jeremenko, který fungule jako tzv. vodní jáma. Žáci viděli...Více
6. a 12. 4. - EXKURZE VE SPOLEČNOSTI KOMA Commercial, s.r.o.
Pracovníci laboratoře seznámili žáky s prováděnými rozbory paliv a maziv a...Více