1 2 3 4

Game4Industry

 

Naše škola se zapojila do projektu Game4Industry, kde budou naši studenti spolupracovat s firmou AHRA a MOBIS.
Termín realizace:
leden - červen 2016
Zapojení studenti:
 • Bača René
 • Kadúch Marian
 • Kopec Radim
 • Líbař Daniel
 • Slánička Jan
 • Tvarožek Lukáš
 • Urbanec Pavel
 • Školní koordinátorka: Mgr. Michaela Šamajová
  Cíle projektu:
 • Získat a upoutat pozornost na danou organizaci jako klíčového zaměstnavatele v regionu žákům ZŠ a SŠ MSKraje.
 • Prezentovat daného zaměstnavatele očima a ústy samotných studentů – fiktivně vzniklých na jejich školách.
 • Přivést žáky k porozumění jednotlivých profesí u daného zaměstnavatele a atraktivně je představovat široké veřejnosti včetně žáků a rodičů.
 • Naučit se vést přijímací rozhovor na skutečné pracovní pozice.
 • Získat u studentů zájem o technické vzdělávání a uplatnění u daného zaměstnavatele.
 • Vnímat zaměstnavatele jako perspektivního a přitažlivého zaměstnavatele v regionu.
 • Budovat pozitivní vztah nejen se studenty, ale i s rodiči a školami.
 • Podporovat technické vzdělávání.
 • Stavět partnerství se školami nejen v rovině sponzorské, ale především prezentovat daného zaměstnavatele jako pozitivního ovlivňovatele žáků a studentů v jejich procesu uplatňování se v pracovním a dalším studijním životě a ucházet se o práci právě u tohoto zaměstnavatele.

 • Křestní list
  Televize POLAR informuje
  Televize FABEX - YouTube
  Česká televize - zahájení projektu, od 11 minuty.
  Česká televize - úvodní školení v MOBISu, od 9 minuty
  FOTOGALERIE