1 2 3 4

Aktuality

Opatření školy v návaznosti na rozhodnutí vlády

Informace ohledně provozu školy v týdnu od 6. 4. - 10. 4. 2020
V daném týdnu bude škola vzhledem k nouzovému stavu a zpřísněným opatřením otevřena
pro potřeby žáků a jejich rodičů pouze 6. 4. a 8. 4. od 8:00 do 12:00. V tuto dobu je možné vyřídit veškeré záležitosti. Vstup je možný jen v roušce a na nezbytnou dobu. V jiné dny nebude do školy nikdo vpuštěn.
Rady výchovné poradkyně
Výchovné, psychologické a speciálně pedagogické poradenství
Informace k zadávání domácí přípravy žáků
Zároveň bude pokračovat výuka na dálku formou zadávaných úkolů. Úkoly si žáci mohou rozvrhnout na delší časový úsek. Den zadání neznamená, že v danou chvíli musí být úkol splněn. Úkoly se budou konzultovat, kontrolovat a hodnotit první den nástupu do školy. Úkoly budou postupně vkládány na webové stránky školy rozdělené dle tříd. Pedagogové budou mít od 23. 3. přístup na svůj školní email, který mají uvedený na stránkách školy, záložka kontakty. Dotazy ohledně zadávaných úkolů směřujte tedy přímo na určitého vyučujícího dle rozvrhu hodin. Dny praxe na servisech jsou bonusové, navíc, takže si úkoly můžete rozvrhnout. Případné dotazy ohledně formulářů směřujte na rbsou@souauto.cz, dotazy ohledně dálkové výuky a chodu školy na ředitele: 608 759 742.Duben

9. - 10. duben - Velikonoční prázdniny
13. dubna - Velikonoční pondělí – Den pracovního klidu
15. dubna - Třičtvrtěletní pedagogická rada 14:15
15. dubna - Třídní schůzky 15:30
22. – 30. dubna - Přijímací řízení 1. kolo
Profilová písemná maturitní zkouška
Závěrečná pedagogická rada maturitního ročníku 14:15
Ukončení výuky maturitního ročníku, vysvědčení

Květen

1. května - Státní svátek – Svátek práce
4. - 7. května - MZ - písemné didaktické testy a písemné práce společné části (JČ, M, JA)
8. května - Státní svátek – Den vítězství
květen - MZ – svatý týden
květen - MZ – ústní zkoušky
27. květen - Pedagogická rada 3.ročníků
30. květen - Ukončení výuky 3.ročníků

Červen

1. červen - Písemná část ZZ
4. – 5. červen - Praktické ZZ
červen - Studijní volno žáků 3. ročníků
červen - Ústní ZZ
23. červen - Slavnostní vyřazení absolventů 3. ročníků
24. červen - Pedagogická rada 1. a 2.ročníků
30. červen - Konec školního vyučování, výdej vysvědčení 1. a 2. ročníků