1 2 3 4

Historie školy

 

Bohatá historie této školy začala v roce 1964 vznikem učňovského střediska Severomoravského autodružstva Ostrava.
V roce 1983 bylo toto učňovské středisko z vůle státních orgánů sloučeno s učňovským střediskem DPMO v nový subjekt Střední odborné učiliště dopravní. V této podobě vydrželo do roku 1990, kdy se původní část učňovského střediska Severomoravského autodružstva odtrhla a nově začala fungovat pod názvem SOU Autodružstvo Profes.
Dalším vývojem se vytvořila finální podoba, soukromá škola, SOU autoopravárenské, u kterého se v průběhu dvou let změnil název a právní subjekt, od roku 1997 tady máme RB SOU autoopravárenské, s.r.o, školu, která na podzim roku 2005 oslavila 10. výročí své privátní existence. V letech 1995-1996 škola sídlila na Frýdecké 553 v Ostravě-Kunčicích, v letech 1997-2000 na Vratimovské 681 v Ostravě–Kunčicích, od roku 2000 je to budova na Zengrové 38 v Ostravě-Vítkovicích.
Na křižovatce ulic Zengrova a Ocelářská v Ostravě-Vítkovicích stojí zrekonstruovaný objekt patřící firmě Bernold.
Tato budova, jejíž příběh se začal odvíjet kolem roku 1916, kdy byla sídlem České obecné školy císaře Františka Josefa, dnes ve svých útrobách skrývá RB SOU autoopravárenské, s.r.o, učiliště úzce specializované na výuku autoopravárenských profesí.