1 2 3 4

Plánované akce

 

Únor

10. – 16. únor - Jarní prázdniny
19. únor - Den otevřených dveří 15:00 - 18:00

Březen

10. březen - Konec přijímání přihlášek pro 1. olo přijímacího řízení

Duben

9. - 10. duben - Velikonoční prázdniny
13. dubna - Velikonoční pondělí – Den pracovního klidu
15. dubna - Třičtvrtěletní pedagogická rada 14:15
15. dubna - Třídní schůzky 15:30
22. – 30. dubna - Přijímací řízení 1. kolo
Profilová písemná maturitní zkouška
Závěrečná pedagogická rada maturitního ročníku 14:15
Ukončení výuky maturitního ročníku, vysvědčení

Květen

1. května - Státní svátek – Svátek práce
4. - 7. května - MZ - písemné didaktické testy a písemné práce společné části (JČ, M, JA)
8. května - Státní svátek – Den vítězství
květen - MZ – svatý týden
květen - MZ – ústní zkoušky
27. květen - Pedagogická rada 3.ročníků
30. květen - Ukončení výuky 3.ročníků

Červen

1. červen - Písemná část ZZ
4. – 5. červen - Praktické ZZ
červen - Studijní volno žáků 3. ročníků
červen - Ústní ZZ
23. červen - Slavnostní vyřazení absolventů 3. ročníků
24. červen - Pedagogická rada 1. a 2.ročníků
30. červen - Konec školního vyučování, výdej vysvědčení 1. a 2. ročníků