1 2 3 4

Plánované akce

 

Informace k závěrečným zkouškám

Harmonogram záverečné zkoušky

Informace k maturitní zkoušce

Harmonogram maturitní zkoušky

Informace k 4. 5. 2020

INFORMACE K ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ K ZZ
Průvodní dopis ministra školství MŠMT ZDE
Soubor hygienických a provozních podmínek ZDE
Čestné prohlášení ZDE
Informace školy ke konzultacím k ZZ od 11. května 2020 ZDE
Svářečský kurz pro 2.ročník pokračuje 11. 5. 2020 v 8:00
Uzavření klasifikace školního roku 2019/2020 pro 3. ročník dne 29. 5. 2020, pro 1. a 2. ročník dne 12. 6. 2020.
V nejbližších dnech vyjdou vyhlášky k organizaci maturit a závěrečných zkoušek. Jakmile budou zveřejněny, podáme potřebné informace. Zatím je předpoklad konání testů MZ začátkem června a od tohoto data plánujeme termíny ústních zkoušek. Termíny závěrečných zkoušek plánované na červen se předpokládají spíše v druhé polovině června.

Informace k 30. 4. 2020

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.
Průvodní dopis ministra školství naleznete ZDE
Vyhlášku 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 naleznete ZDE
Metodiku k vyhlášce 211/2020 Sb. najdete ZDE

2. kolo přijimacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021

Opatření školy v návaznosti na rozhodnutí vlády

Škola je přístupná každý pracovní den
Rady výchovné poradkyně
Výchovné, psychologické a speciálně pedagogické poradenství
Informace k zadávání domácí přípravy žáků
Zároveň bude pokračovat výuka na dálku formou zadávaných úkolů. Úkoly si žáci mohou rozvrhnout na delší časový úsek. Den zadání neznamená, že v danou chvíli musí být úkol splněn. Úkoly se budou konzultovat, kontrolovat a hodnotit první den nástupu do školy. Úkoly budou postupně vkládány na webové stránky školy rozdělené dle tříd. Pedagogové budou mít od 23. 3. přístup na svůj školní email, který mají uvedený na stránkách školy, záložka kontakty. Dotazy ohledně zadávaných úkolů směřujte tedy přímo na určitého vyučujícího dle rozvrhu hodin. Dny praxe na servisech jsou bonusové, navíc, takže si úkoly můžete rozvrhnout. Případné dotazy ohledně formulářů směřujte na rbsou@souauto.cz, dotazy ohledně dálkové výuky a chodu školy na ředitele: 608 759 742.