1 2 3 4

Plánované akce

 

Prosinec

12. 12. - Den otevřených dveří (14:00 - 18:00)
20. 12. - Rozdílové zkoušky oboru karosář 2. ročník proběhnou v 10:00
22. 12. - 2. 1. 2019 - Vánoční prázdniny

Leden

3. 1. - Začátek vyučování po Vánočních prázdninách
16. 1. - Den otevřených dveří (14:00 – 18:00)
24. 1. - Pololetní pedagogická rada 14:15
31. 1. - Konec 1. pololetí – výdej vysvědčení

Únor

1. 2. - Pololetní prázdniny
4. – 10. 2. - Jarní prázdniny
13. 2. - Den otevřených dveří (14:00 – 18:00)

Březen

10. 3. - Konec přijímání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Duben

8. 4. - Profilová písemná zkouška MZ (PT2)
10. 4. - Třičtvrtěletní pedagogická rada 14:15
10. 4. - Třídní schůzky 15:30
18. - 19. 4. - Velikonoční prázdniny
22. 4. - Velikonoční pondělí – Den pracovního klidu
22. – 30. 4. - Přijímací řízení 1. Kolo
29. 4. - Závěrečná pedagogická rada PT2, PT3d 14:15
30. 4. - Ukončení výuky, vysvědčení PT2 a PT3d

Květen

1. 5. - Státní svátek
2. - 13. 5. - MZ - písemné didaktické testy a písemné práce společné části (JČ, M, JA)
8. 5. - Státní svátek – Den vítězství
květen MZ – svatý týden PT2
květen MZ – ústní zkoušky PT2
29. 5. - Pedagogická rada 3. ročníků
31. 5. - Ukončení výuky 3. ročníků

Červen

3. 6. - Písemná část ZZ
4. – 7. 6. - Praktické ZZ
červen Studijní volno žáků 3. ročníků
červen Ústní ZZ
25. 6. - Slavnostní vyřazení absolventů 3. ročníků 11:00
26. 6. - Pedagogická rada 1. a 2. ročníků
28. 6. - Konec období školního vyučování, výdej vysvědčení 1. a 2. ročníků