1 2 3 4

Provozní technika

 

Provozní technika je nástavbový obor zakončený maturitní zkouškou. Tento obor je nabízen v denní dvouleté formě a tříleté dálkové formě.


Vstupní předpoklady:

Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském učebním oboru (kromě oboru 23-61-H/001), popřípadě obsahově příbuzných oborů - příbuznost posoudí ředitel školy


Uplatnění absolventa:

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent studijního oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání v průmyslu, službách, i ve sféře soukromého podnikání. Studijní obor provozní technika připravuje zejména pro dělnická povolání, absolventi se mohou uplatnit i v nižší a střední technické funkci:

 • servisní technik,
 • vedoucí provozu,
 • technik dispečer,
 • technik technolog,
 • technik normovač,
 • technik kontrolor jakosti,
 • technik konstruktér,
 • technik projektant,
 • technik technický manažer provozu,
 • technik investic a engineeringu.
 • Absolventi se mohou uplatnit také v některých příbuzných dělnických povoláních, jako jsou:
 • mechanik,
 • provozní mechanik apod.

 • Možnost dalšího vzdělání absolventů:

  Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o přijetí na vysokou školu.